Facebook Przygotowuje Politykę Prywatności Do RODO

Facebook Przygotowuje Politykę Prywatności Do RODO

W kwietniu 2016 roku -po 4 latach prac i dyskusji - Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Rozporządzenie Ogólne Ochronie Danych Osobowych RODO (ang. Rejestr powinien zawierać nazwę oraz dane kontaktowe Facebook Przygotowuje Się Na Przepisy RODO , cele przetwarzania, opis kategorii osób, których dane dotyczą, kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (jeżeli jest to możliwe), planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych (jeżeli jest to możliwe) oraz ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
Jak wspomnieliśmy wyżej, Administrator Danych Osobowych, w momencie gdy stwierdzi naruszenie danych osobowych lub wykryje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki, musi tym powiadomić osoby, których dotyczy naruszenie.
15 grudnia 2015 roku, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących ochrony danych, tworząc nowoczesne i zharmonizowane ramy prawne w zakresie ochrony danych w całej UE. 8 kwietnia 2016 roku Rada przyjęła rozporządzenie i dyrektywę, następnie Parlament Europejski zatwierdził je 14 kwietnia 2016 r.
Najwyższy Czas, Żeby Wiedzieć Wszystko O RODO do wprowadzenia zmiany i tak stanowią największe wyzwanie dla firm, w których dane osobowe są przetwarzane w wielu obszarach działalności — od pracowników, zarówno już zatrudnionych, jak i rekrutowanych, poprzez dostawców, aż po klientów, obecnych i potencjalnych, w tym również takich, których dane są pozyskiwane w ramach bieżących kampanii marketingowych — dodaje Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych KPMG.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu, a także analizowanie czy czytasz nasze newslettery, i które z informacji w nich zawartych czytasz najchętniej.
Joomla extensions by ZooTemplate.com